Vyťažte z vašich
kampaní maximum.

Vedieme a optimalizujeme
on-line kampane

Vedieme on-line kampane v reklamných systémoch Google Adwords, Facebook, eTarget a Sklik. S využitím znalostí z analytických nástrojov dokážeme optimalizovať kampaň a zaručiť čo najefektívnejšie využitie vašich zdrojov.


Pri vedení kampaní v systéme Google Adwords sa riadime pravidlami pre spoluprácu s partnermi tretej strany. Plné znenie pravidiel sa nachádza tu.