ZUNO
Web design, internet banking, UX testing
Zuno bola prvou internetovou bankou na Slovensku, založená v roku 2010. Bola dcérskou firmou Raiffeisen banky, zameranou prevažne na proaktívne publikum. Pre Zuno banku sme od začiatku vytvárali internetové bankovníctvo a postupom času sme ho vylepšovali.
Zuno bola prvou internetovou bankou na Slovensku, založená v roku 2010. Bola dcérskou firmou Raiffeisen banky, zameranou prevažne na proaktívne publikum. Pre Zuno banku sme od začiatku vytvárali internetové bankovníctvo a postupom času sme ho vylepšovali.

Name

Spočiatku bol projekt nazvaný iba "NAME". V procese vývoja boli dôležité informácie vždy utajené.

Vývojový proces

Skôr, ako sme začali pracovať na dizajne, museli sme si zadefinovať skupiny používateľov. Pre tento projekt sme si zadefinovali štyri skupiny používateľov a k nim sme priradili ich mentálny model. To nám pomohlo pri vytváraní vhodného obsahu a umožnilo vytvoriť pravý dizajn užívateľského zážitku.

VYTVORENIE PERSÓN

V nadväznosti na výsledky kvalitatívneho prieskumu, boli zadefinované kľúčové zákaznícke segmenty. Toto bolo urobené formou tzv. “persón”.

MENTAL MODEL

Mental model spojil typické potreby a očakávania od portálu rôznych cieľových skupín reprezentovaných „persónami“.

CONTENT, USER TESTING, USER FLOW

Pre „persóni" bol vytvorený obsah, ktorý prešiel dôkladným testovaním aby sme dokázali usmerniť používateľov pri hľadaní potrebných informácií a pri využívaní produktov presne podľa ich potrieb.

Wireframes

Po vytvorení skupín používateľov a neprestajného testovania sme dokázali vytvoriť wireframes na každú infosite stránku a na Internet banking systém.

UI kit

Po wirefram-och, bol vyvinutý UI kit, ktorý pokrýval všetky používateľské scenáre s jednotným modulárnym systémom. Tento dizajn bol vytvorený v roku 2010, takže v dnešnej dobe je tento model už zastaralý.

Infosite

Hlavnou stránkou je ZUNO. Bola to stránka so základnými informáciami, ktorá poskytovala najnovšie správy, promovala výhody používania ZUNO a umožnila používateľom prihlásiť sa do Internet banking systému.

Internet banking

Systém Internet banking bol vytvorený a navrhnutý tak, aby užívateľ našiel potrebné informácie čo najrýchlejšie a najpresnejšie.

Mobile versions

Všetky dizajny boli vytvorené responzívne, dokonca aj Internet banking, ktorý sa na mobilnej verzií správa vysoko intuitívne.

Záver

Internetovej banke ZUNO sme od začiatku napomáhali pri vytváraní Internet banking systému a postupom času sme ju inovovali. Vytvorili sme štyri persóny, ako typické modely pre spotrebiteľské správanie, čo nám dopomohlo pri vytváraní obsahu a UX. ZUNO sa vďaka nám mohol pochváliť s responzívnym webom a Internet bankingom.