Vizuálna identita a Branding. Aký je medzi nimi rozdiel?

Pojmy vizuálna identita a branding sú často zamieňané. No nemali by byť, pretože nevyjadrujú totožné veci. Neznalosť týchto pojmov a rozdielov medzi nimi môže brániť vášmu spojeniu medzi vami a vašimi zákazníkmi. Pochopenie týchto dvoch pojmov vám pomôže popracovať na vašej značke viac do hĺbky.

„Tvoja značka je to, čo o nej hovoria ľudia, keď s nimi nie si v miestnosti,“ Jeff Bezos, generálny riaditeľ Amazonu.

Táto veta dokonale vystihuje, že branding je oveľa viac ako len logo a do veľkej miery je tvorený práve tým, čo vôbec nevidíme. Ťažko by sme branding definovali jednou poučkovou vetou.

Majitelia podnikov, ktorí sa snažia vybudovať lokálnu značku, sa príliš zameriavajú na tvorbu loga a vizuálnej identity, no zabúdajú investovať čas aj peniaze do komplexnejšieho budovania značky, takzvaného brandingu.  

Čo je vizuálna identita?

Vizuálna identita a branding sú dva pojmy, ktoré sa spájajú s procesom tvorenia značky. Nemali by ste si ich však zamieňať. Vizuálna identita už podľa názvu súvisí s vizuálnou stránkou brandingu. Jej cieľom je, aby si zákazník už pri pohľade spájal značku alebo produkt s nejakou emóciou či pocitom známosti.

Vizuálna identita je všetko, čo v súvislosti so značkou či spoločnosťou vieme vnímať očami – napríklad logo, font písma, fotografie a všetky ostatné vizuálne prvky súvisiace so značkou. Trend, na základe ktorého sa majitelia spoločností zameriavajú najmä na vzhľad loga, by mal jednoznačne ustúpiť.

Vizuálna identita je súčasťou značky a prostredníctvom vizuálnych prvkov by mala komunikovať posolstvo, hodnoty a prísľuby, ktoré chce spoločnosť odovzdávať.  

Čo je to branding?

Na internete nájdete nemálo definícií tohto pojmu. Veľmi dobre ho vystihol Seth Godin, marketingový odborník:

„ Značka spája očakávania, spomienky, príbehy a vzťahy, ktoré dokopy ovplyvňujú rozhodnutie zákazníka, či si spomedzi ostatných vyberie práve ten daný produkt či službu. Nech už hovoríme o akomkoľvek konzumentovi (nakupujúci v obchode alebo volič vo voľbách), musí vo vašej značke vidieť niečo špeciálne, niečo, čo mu iná značka neponúkne, čím sa odlíši od ostatných.“

Váš branding sa skladá zo všetkého hmotného aj nehmotného, čo dokopy vytvára celkový zážitok, ktorý si zákazník vybaví, keď o vašej značke počuje alebo s ňou príde do kontaktu.

Branding zahŕňa vašu vizuálnu identitu, tón a spôsob komunikácie či prísľuby a garancie, ktoré poskytujete. Cieľom je schopnosť značky vyvolať emóciu, ktorá chcete, aby sa so značkou spájala. Keď človeku príde na um značka Nike, väčšinou si ju spojí s inšpiráciou a inováciami pre športovcov. Keď sa povie Apple, človeku sa vybaví kreativita a inovatívny a iný spôsob premýšľania. Vaša značka žije v mysli vášho spotrebiteľa a vašou úlohou je správne odkomunikovať, kto naozaj ste.

 

Zdroj: JCImarketing