Sčítanie Ľudu
UX/UI ANALYSIS, USER TESTING, INTEGRATING SOLUTIONS
Pre Štatistický Úrad Slovenska v spolupráci s ďalšími partnermi sme pripravili užívateľsky orientovaný online formulár pre sčítanie ľudu,
Pre Štatistický Úrad Slovenska v spolupráci s ďalšími partnermi sme pripravili užívateľsky orientovaný online formulár pre sčítanie ľudu,

Rozsiahle konzultácie na úvod

Uvodom spolupráce boli rozsiahle konzultácie nie len so Štatistickým úradom Slovenska, ale aj ďalšími externými partnermi s ktorými sme vytvorili sled zruzumiteľných otázok, ktoré boli dôkladne preskúmané a sformulované zrozumiteľne pre koncového klienta.

Hĺbková analýza priniesla výsledky

Po príprave otázok a vytvorenia riešenia nastal čas podrobne overiť formuláciu a výber otázok na reálnej vzorke skúšobných vypĺnení. Vďaka nástroju Hotjar® sme dokázali efektívne zachytiť všetky dôležité faktory uživateľského použitia a tým adresovať väčšinu problémov, s ktorými sa užívatelia počas vypĺňania stretávali.

1461

Vyhovujúcich vzoriek na analýzu

120

Hodín rozboru záznamov

4

Rôzne platformy s rôznymi problémami

Rôzne platformy, 2 jazyky

Počas podrobnej analýzy jednotlivých užívateľských akcii boli výsledky analyzované nie iba podľa platformy, z ktorej užívateľ pristupoval ku skúšobnej verzii testu, ale aj podľa lokality, kde niektoré vzorky na anlýzu boli aj v Maďarskom jazyku.

Uskutočnenie priameho testovania

Počas podrobnej analýzy jednotlivých užívateľských akcii boli výsledky analyzované nie iba podľa platformy, z ktorej užívateľ pristupoval ku skúšobnej verzii testu, ale aj podľa lokality, kde niektoré vzorky na anlýzu boli aj v Maďarskom jazyku.

Podrobná analýza

Počas podrobnej analýzy jednotlivých užívateľských akcii boli výsledky analyzované nie iba podľa platformy, z ktorej užívateľ pristupoval ku skúšobnej verzii testu, ale aj podľa lokality, kde niektoré vzorky na anlýzu boli aj v Maďarskom a Anglickom jazyku.

Záver

Slovenskému štatistickému úradu sme našou analýzou a nastavením v spolupráci s ďalšími externými dodávateľmi pomohli vytvoriť to užívateľsky najprívetivejšie prostredie pre obyvateľov Slovenska, ktorí sa nechajú sčítať.