MAGNA
Liečime tu a teraz
Našou úlohou bolo vytvorenie CRM systému, zautomatizovanie procesov a vytvorenie modernej dizajnovej stránky. Zároveň sme sa zamerali na responzivitu novej stránky a na zvýšenie konverzie návštevníkov - podporovateľov neziskovej spoločnosti MAGNA.
Našou úlohou bolo vytvorenie CRM systému, zautomatizovanie procesov a vytvorenie modernej dizajnovej stránky. Zároveň sme sa zamerali na responzivitu novej stránky a na zvýšenie konverzie návštevníkov - podporovateľov neziskovej spoločnosti MAGNA.

Homepage

Domovská stránka je prispôsobená tak, aby všetky cesty viedli k finančnej podpore projektov humanitárnej organizácie Magna. Darujte teraz, podpora dieťaťa a Magna nemocnica sú typy pomoci, v ktorých môže každý jednotlivec finančne prispieť. Stránka je obohatená článkami prispievateľov, ktoré sa dajú upravovať a publikovať v nami navrhnutom CRM systéme.

Darujte teraz

Darujte teraz je časť, v ktorej sme vytvorili systém darovania jednorazovou pomocou alebo pravidelnými finančnými darmi.

Nemocnica

Zobrazenie Magna nemocnice je navrhnuté tak, že po prejdení myšou po obrázku si prispievateľ dokáže prezrieť nástroje, predmety alebo iné zariadenia, ktoré sú potrebné na jednotlivých oddeleniach.

Priama objednávka

Vytvorili sme e-shop, v ktorom sa dá objednať materiál na zabezpečenie ošetrenia, liečby alebo stravy. S virtuálnou objednávkou narábajú Magna pracovníci a vďaka pravidelným informáciám donori presne vedia, ako sa z ich finančnými príspevkami narába.

Jednoduché prispievanie

Čistým a prehľadným dizajnom sme zjednodušili návštevníkom proces finančného prispenia Magne.

Pomôžte deťom

Dobrovoľné finančné príspevky od donorov môžu byť využité aj na podporu jedného dieťaťa, ktoré Magna sama vyberie.

Záver

Výsledkom našej práce bolo zautomatizovanie procesov pomocou navrhnutého a naprogramovaného CRM systému, ktorý tak uľahčuje každodennú prácu pracovníkom organizácie Magna. Pomocou novej stránky môže zároveň návštevník jednoducho prispieť na podporu a pomoc deťom cez akékoľvek zariadenie, či už je to desktop, alebo mobil.