AIS
Design, experiment
Pôvodný AIS je neintuitívny, používateľsky zle navrhnutý a často nefunkčný. Zo strany študentov a samotných profesorov je AIS permanentne kritizovaný. Aj z tohto dôvodu sme sa pokúsili načrtnúť možné smerovanie AIS-u v budúcnosti. Z pôvodného systému sa dá zrušiť 80% funkcií, ktoré študent v pôvodnej verzií nepotrebuje.

Prihlásenie

Nový AIS je primárne riešený pre mobilné zariadenia najmä kvôli tomu, aby mal študent prístup ku svojim študijným informáciám, rozvrhu a termínom skúšok kdekoľvek a kedykoľvek. Do systému sa študent prihlasuje iba niekoľkokrát do roka, a preto sme vymysleli úplne nový spôsob prihlasovania. Po novom si už netreba pamätať heslo, ale je možné sa prihlásiť aj pomocou jedinečného odkazu, ktorý príde študentovi do e-mailu.

Jednoduchosť

Ďalšou novinkou je možnosť jednoduchej synchronizácie rozvrhu, termínu skúšok alebo termínu odovzdania záverečnej práce s mobilným telefónom. Taktiež sa viac využíva komunikácia prostredníctvom automatických e-mailov priamo z AIS-u. Ako príklad môžeme uviesť možnosť vytvoriť termíny skúšok. Vyučujúci vytvorí napr. 3 termíny skúšok, ktoré rovno prídu študentovi e-mailom. Študent má možnosť priamo v e-maile zvoliť, na ktorý termín sa chce prihlásiť.

Nájdite všetko čo potrebujete

Rozvrh hodín zobrazujeme ako časovú os pomocou ktorej študent vidí, ako dlho trvajú prednášky a prestávky medzi nimi. V rýchlom detaile predmetu zobrazujeme aj mapu s vyznačeným miestom prednášky - táto funkcia pomáha najmä študentom 1. ročníka, ktorí ešte nie sú úplne zorientovaný v rámci jednotlivých budov a mestských častí. Do budúcna je možné implementovať automatický vyhľadávač spojov MHD pri presunoch medzi budovami v rôznych častiach mesta.

Prehľadnosť

V jednotlivých častiach menu si môžeme pozrieť všetky aktuálne predmety a k nim pridané výsledné hodnotenia. Po rozkliknutí daného predmetu si môžeme prezrieť prehľad zápočtov a k nim výsledné bodové hodnotenia. Pod výpisom zápočtov je prehľad absencií k danému predmetu. Koľko reálne absencií máme a koľko ich môžeme dostať.

Časť notifikácie nám zobrazuje všetky pridané zmeny, ktoré v AIS vykonajú profesori. Pridanie nového termínu skúšky, pridanie hodnotenia alebo pridanie dodatočných prednášok.


Z pôvodného systému sa dá zrušiť 80% funkcií,
ktoré študent k svojmu životu nepotrebuje.

Záver

Nový AIS pre študentov je založený hlavne na jednoduchšom prihlasovacom systéme, novom zobrazovaní rozvrhu s prehľadným popisom dôležitých termínov zápočtov a skúšok, ktoré sú editovateľné priamo v osobnom emaile študenta. Vďaka responzívnemu zobrazovaniu aj na mobilných telefónoch, ktoré sú rozšírené o mapy vyučovacích miestností s prednáškami, už žiadny študent nepríde neskoro na svoj predmet. Pri každej zmene, ktorá sa uskutoční, či už sa jedná o hodnotenie skúšok, alebo výpisu nového termínu zápočtov, nový AIS dokáže študenta vždy upozorniť.