Datacity prináša rýchly pohľad na plnenie cieľov vo vašom meste. Sledujte developerské aktivity, buďte pri dôležitých rozhodnutiach a sledujte dostupné ukazovatele.

Vypĺňame informačnú medzeru

Úlohou projektu datacity je zvýšiť záujem obyvateľov o veci verejné a umožniť im podieľať sa na rozvoji svojho mesta.

KPI Indikátory

Nosnou časťou mestských portálov sú KPI indikátory zaraďované do rôznych oblastí a kategórií. Nakoľko počet indikátorov vo väčších mestách sa pohybuje niekedy až v stovkách, jednou z najdôležitejších úloh bolo zabezpečiť plynulé vykresľovanie grafov súčasne s optimalizovaním veľkosti prenášaných dát.

City dashboard

Po dôkladnej technickej analýze sme sa rozhodli vykreslovať grafy pomocou kriviek a ísť na to od podlahy.

Rozhodli sme sa pre inovatívnu knižnicu D3.js

Pri grafickom prevedení a možných interakciách s grafmi nie sme ničím limitovaní. To všetko pri zachovaní plnej responzivity pre prívetivé ovládanie aj na mobilných zariadeniach.

Jej prínosom je vysoká efektivita a neobmedzené možnosti pri zobrazovaní dát, je však potrebná znalosť matematiky a efektívnosť pri písaní Javascriptu.

Projektové dlaždice

Okrem KPI indikátorov je na hlavnej nástenke možnosť zobrazovať aj projekty, pod vedením mesta súvisiace s jeho rozvojom či starostlivosťou o občianske potreby. Projekt je možné definovať v čase a priebežne dopĺňať finančné ukazovatele a sledovať progres ako aj prípadné výkyvy voči stanoveným cieľom.

Centralizovaný aj decentralizovaný manažment

Datacity platforma umožňuje prehľadný manažment mestských portálov bez zásahov do zdrojového kódu. Každý mestský web sa prezentuje svojim logom, nosným pozadím a beží na vlastnej subdoméne. Pre praktickejší prístup a manipuláciu s dátami, ich má každé mesto oddelene uložené v databáze.

Centralizovaný aj decentralizovaný manažment

Datacity platforma umožňuje prehľadný manažment mestských portálov bez zásahov do zdrojového kódu.

Viac...

Centralizovaný aj decentralizovaný manažment

DataCity platforma umožňuje prehľadný manažment mestských portálov bez zásahov do zdrojového kódu. Každý mestský web sa prezentuje svojim logom, nosným pozadím a beží na vlastnej subdoméne. Pre praktickejší prístup a manipuláciu s dátami, ich má každé mesto oddelene uložené v databáze.

Spracovávanie externých dát

Ako zdroj môžu byť použité ľubovoľné štruktúrované dáta, z ktorých sa automatizovaným spôsobom získajú potrebné štatistiky pre zobrazovanie. Pre ešte jednoduchšiu automatizáciu je možné v pravidelných intervaloch procesovať voľne dostupné zdroje cez URL v bežne používaných formátoch, najmä súbory json, xml, prípadne csv.

Spracovávanie externých dát

Ako zdroj môžu byť použité ľubovoľné štruktúrované dáta, z ktorých sa automatizovaným spôsobom získajú potrebné štatistiky pre zobrazovanie.

Viac...

Spracovávanie externých dát

Ako zdroj môžu byť použité ľubovoľné štruktúrované dáta, z ktorých sa automatizovaným spôsobom získajú potrebné štatistiky pre zobrazovanie.

Pre ešte jednoduchšiu automatizáciu je možné v pravidelných intervaloch procesovať voľne dostupné zdroje cez URL v bežne používaných formátoch, najmä súbory json, xml, prípadne csv.

Mobilná aplikácia

Dôležitou súčasťou datacity je aj možnosť získavať zdroje pomocou crowdsourcingu. Dnes na to slúži mobilná aplikácia datacity, ktorá je bezplatne k dispozícií na troch platformách, iOS, Android a UWP.

Responzívna vizualizácia projektu Datacity, vytvorená z mestských dát

Mobilná aplikácia

Okrem možnosti hodnotiť mestom definované inštitúcie, či osoby je tu aj možnosť merať dochádzanie do práce či školy a tak sa podielať na štatistických údajoch poskytovaných mestom. Aplikácia umožňuje prevádzkovať meranie aj v tzv. “offline” režime, tj. bez potreby okamžitého prístupu na internet. Pre lepši kontakt zástupcov miest je možnosť notifikovať používateľov o dôležitých informáciách alebo aktivitách prostredníctvom PUSH notifikácií.

Externé služby

Modularita riešenia umožňuje prepájať rôznorodé služby tretích strán na podporu vizualizácie. Za zmienku stojí možnosť vloženia reportov z Microsoft PowerBI riešenia alebo heatmapy či KML podpora prostredníctvom Google Maps.

Mobilná aplikácia

Okrem možnosti hodnotiť mestom definované inštitúcie, či osoby je tu aj možnosť merať dochádzanie do práce či školy a tak sa podielať na štatistických údajoch poskytovaných mestom. Aplikácia umožňuje prevádzkovať meranie aj v tzv. “offline” režime, tj. bez potreby okamžitého prístupu na internet. Pre lepši kontakt zástupcov miest je možnosť notifikovať používateľov o dôležitých informáciách alebo aktivitách prostredníctvom PUSH notifikácií.

Viac...

Mobilná aplikácia

Okrem možnosti hodnotiť mestom definované inštitúcie, či osoby je tu aj možnosť merať dochádzanie do práce či školy a tak sa podielať na štatistických údajoch poskytovaných mestom. Aplikácia umožňuje prevádzkovať meranie aj v tzv. “offline” režime, tj. bez potreby okamžitého prístupu na internet. Pre lepši kontakt zástupcov miest je možnosť notifikovať používateľov o dôležitých informáciách alebo aktivitách

Externé služby

Modularita riešenia umožňuje prepájať rôznorodé služby tretích strán na podporu vizualizácie. Za zmienku stojí možnosť vloženia reportov z Microsoft PowerBI riešenia alebo heatmapy či KML podpora prostredníctvom Google Maps.

Viacjazyčnosť

Od úvodu projektu nám bolo zdôraznené globálne využitie riešenia. Preto je v rámci datacity samozrejmosťou podpora viacjazyčnosti bez potreby zásahu programátora. Administrátor môže prostredníctvom webového rozhrania vytvárať nové jazyky a k ním súvisiace preklady a tak zväčšovať priestor na využitie v ďalších krajinách.

Viacjazyčnosť

Od úvodu projektu nám bolo zdôraznené globálne využitie riešenia. Preto je v rámci datacity samozrejmosťou podpora viacjazyčnosti bez potreby zásahu programátora. Viac...

Viacjazyčnosť

Od úvodu projektu nám bolo zdôraznené globálne využitie riešenia. Preto je v rámci datacity samozrejmosťou podpora viacjazyčnosti bez potreby zásahu programátora. Administrátor môže prostredníctvom webového rozhrania vytvárať nové jazyky a k ním súvisiace preklady a tak zväčšovať priestor na využitie v ďalších krajinách.

CI a deployment

Projekty veľkosti datacity vyžadujú aj špecifický prístup k schopnosti pružne reagovať na budúce výzvy a podporu nových modulov.

Z tohto dôvodu bola architektúra navrhnutá spôsobom, ktorý vie pružne reagovať na nové podnety a dodať novú funkcionalitu pri takmer nepostrehnuteľných časových okamihoch potrebných na aktualizáciu softvéru. Zároveň sú nové moduly distribuované všetkým mestským portálom súčasne, čo významne šetrí čas pri obsluhe riešenia.

CI a deployment

Projekty veľkosti datacity vyžadujú aj špecifický prístup k schopnosti pružne reagovať na budúce výzvy a podporu nových modulov.

Viac...

CI a deployment

Projekty veľkosti datacity vyžadujú aj špecifický prístup k schopnosti pružne reagovať na budúce výzvy a podporu nových modulov.

Z tohto dôvodu bola architektúra navrhnutá spôsobom, ktorý vie pružne reagovať na nové podnety a dodať novú funkcionalitu pri takmer nepostrehnuteľných časových okamihoch potrebných na aktualizáciu softvéru. Zároveň sú nové moduly distribuované všetkým mestským portálom súčasne, čo významne šetrí čas pri obsluhe riešenia.

Záver

V projekte datacity sme úspešne čelili viacerým výzvam. V prvom rade to bola komplexná architektúra riešenia pripravená na vysokú návštevnosť, ďalej rovno trojica mobilných platforiem. Mobilná verzia a prispôsobiteľné vizualizácie grafov a máp priniesli nový rozmer na pohľad na KPI indikátory možno aj vášho mesta.

Atraktivitu projektu ako aj dopĺňanie stále nových funkcionalíť považujeme za dôkaz o jeho perspektívnosti a potrebnosti.

Datacity prináša rýchly pohľad na plnenie cieľov vo vašom meste. Sledujte developerské aktivity, buďte pri dôležitých rozhodnutiach a sledujte dostupné ukazovatele.

Vypĺňame informačnú medzeru

Úlohou projektu datacity je zvýšiť záujem obyvateľov o veci verejné a umožniť im podieľať sa na rozvoji svojho mesta.

KPI Indikátory

Nosnou časťou mestských portálov sú KPI indikátory zaraďované do rôznych oblastí a kategórií.

Viac...

KPI Indikátory

Nosnou časťou mestských portálov sú KPI indikátory zaraďované do rôznych oblastí a kategórií. Nakoľko počet indikátorov vo väčších mestách sa pohybuje niekedy až v stovkách, jednou z najdôležitejších úloh bolo zabezpečiť plynulé vykresľovanie grafov súčasne s optimalizovaním veľkosti prenášaných dát.

City dashboard

Po dôkladnej technickej analýze sme sa rozhodli vykreslovať grafy pomocou kriviek a ísť na to od podlahy.

Rozhodli sme sa pre inovatívnu knižnicu D3.js

Pri grafickom prevedení a možných interakciách s grafmi nie sme ničím limitovaní. To všetko pri zachovaní plnej responzivity pre prívetivé ovládanie aj na mobilných zariadeniach.

Viac...

Rozhodli sme sa pre inovatívnu knižnicu D3.js

Pri grafickom prevedení a možných interakciách s grafmi nie sme ničím limitovaní. To všetko pri zachovaní plnej responzivity pre prívetivé ovládanie aj na mobilných zariadeniach.

Jej prínosom je vysoká efektivita a neobmedzené možnosti pri zobrazovaní dát, je však potrebná znalosť matematiky a efektívnosť pri písaní Javascriptu.

Projektové dlaždice

Okrem KPI indikátorov je na hlavnej nástenke možnosť zobrazovať aj projekty, pod vedením mesta súvisiace s jeho rozvojom či starostlivosťou o občianske potreby.

Viac...

Projektové dlaždice

Okrem KPI indikátorov je na hlavnej nástenke možnosť zobrazovať aj projekty, pod vedením mesta súvisiace s jeho rozvojom či starostlivosťou o občianske potreby. Projekt je možné definovať v čase a priebežne dopĺňať finančné ukazovatele a sledovať progres ako aj prípadné výkyvy voči stanoveným cieľom.

Centralizovaný aj decentralizovaný manažment

Datacity platforma umožňuje prehľadný manažment mestských portálov bez zásahov do zdrojového kódu.

Viac...

Centralizovaný aj decentralizovaný manažment

DataCity platforma umožňuje prehľadný manažment mestských portálov bez zásahov do zdrojového kódu. Každý mestský web sa prezentuje svojim logom, nosným pozadím a beží na vlastnej subdoméne. Pre praktickejší prístup a manipuláciu s dátami, ich má každé mesto oddelene uložené v databáze.

Spracovávanie externých dát

Ako zdroj môžu byť použité ľubovoľné štruktúrované dáta, z ktorých sa automatizovaným spôsobom získajú potrebné štatistiky pre zobrazovanie.

Viac...

Spracovávanie externých dát

Ako zdroj môžu byť použité ľubovoľné štruktúrované dáta, z ktorých sa automatizovaným spôsobom získajú potrebné štatistiky pre zobrazovanie.

Pre ešte jednoduchšiu automatizáciu je možné v pravidelných intervaloch procesovať voľne dostupné zdroje cez URL v bežne používaných formátoch, najmä súbory json, xml, prípadne csv.

Multidoménová aplikácia

Dôležitou súčasťou datacity je aj možnosť získavať zdroje pomocou crowdsourcingu. Dnes na to slúži mobilná aplikácia datacity, ktorá je bezplatne k dispozícií na troch platformách, iOS, Android a UWP.

Responzívna vizualizácia projektu Datacity, vytvorená z mestských dát

Mobilná aplikácia

Aplikácia umožňuje prevádzkovať meranie aj v tzv. “offline” režime, tj. bez potreby okamžitého prístupu na internet.

Viac...

Mobilná aplikácia

Okrem možnosti hodnotiť mestom definované inštitúcie, či osoby je tu aj možnosť merať dochádzanie do práce či školy a tak sa podielať na štatistických údajoch poskytovaných mestom. Aplikácia umožňuje prevádzkovať meranie aj v tzv. “offline” režime, tj. bez potreby okamžitého prístupu na internet. Pre lepši kontakt zástupcov miest je možnosť notifikovať používateľov o dôležitých informáciách alebo aktivitách prostredníctvom PUSH notifikácií.

Externé služby

Modularita riešenia umožňuje prepájať rôznorodé služby tretích strán na podporu vizualizácie. Za zmienku stojí možnosť vloženia reportov z Microsoft PowerBI riešenia alebo heatmapy či KML podpora prostredníctvom Google Maps.

Viacjazyčnosť

Od úvodu projektu nám bolo zdôraznené globálne využitie riešenia. Preto je v rámci DataCity samozrejmosťou podpora viacjazyčnosti bez potreby zásahu programátora.

Viac...

Viacjazyčnosť

Od úvodu projektu nám bolo zdôraznené globálne využitie riešenia. Preto je v rámci DataCity samozrejmosťou podpora viacjazyčnosti bez potreby zásahu programátora. Administrátor môže prostredníctvom webového rozhrania vytvárať nové jazyky a k ním súvisiace preklady a tak zväčšovať priestor na využitie v ďalších krajinách.

CI a deployment

Projekty veľkosti datacity vyžadujú aj špecifický prístup k schopnosti pružne reagovať na budúce výzvy a podporu nových modulov.

Viac...

CI a deployment

Projekty veľkosti datacity vyžadujú aj špecifický prístup k schopnosti pružne reagovať na budúce výzvy a podporu nových modulov.

Z tohto dôvodu bola architektúra navrhnutá spôsobom, ktorý vie pružne reagovať na nové podnety a dodať novú funkcionalitu pri takmer nepostrehnuteľných časových okamihoch potrebných na aktualizáciu softvéru. Zároveň sú nové moduly distribuované všetkým mestským portálom súčasne, čo významne šetrí čas pri obsluhe riešenia.

Záver

V projekte datacity sme úspešne čelili viacerým výzvam.

Viac...

Záver

V projekte datacity sme úspešne čelili viacerým výzvam. V prvom rade to bola komplexná architektúra riešenia pripravená na vysokú návštevnosť, ďalej rovno trojica mobilných platforiem. Mobilná verzia a prispôsobiteľné vizualizácie grafov a máp priniesli nový rozmer na pohľad na KPI indikátory možno aj vášho mesta.