Ako optimalizovať content bez hlavných kľúčových slov

Ako optimalizovať content bez kľúčových slov
Zatiaľ čo tzv. “Keyword Stuffing”, čiže obsah preplnený kľúčovými slovami, vyzerá ako logicky dobrý nápad, môže to viesť až k sankciám od spoločnosti Google a následnej straty ratingu vo výsledkoch vyhľadávania. Je dobré sa tomuto úplne vyhnúť. To však neznamená, že v digitálnom svete neexistuje iná alternatíva zabezpečenia vysokej pozícií vo vyhľadávačoch. Dnes už je teda možné skoro všetko.

Dnes sa dočítate niekoľko tipov na udržanie vyváženého obsahu na optimalizáciu webových stránok tým "správnym" spôsobom.

1.Priraďte primárne kľúčové slovo

Najskôr skúste priradiť hlavné kľúčové slovo na každú stránku. Uistite sa, že kľúčové slovo, ktoré ste priradili je relevantné s témou a bez problémov sa prepája s celým obsahom textu. V ideálnom prípade by mal byť tento výraz alebo fráza populárna a mala by mať nízku konkurenciu. Je dôležité, aby ste toto kľúčové slovo nepriradili žiadnej inej stránke na vašom webe. Každá stránka by v ideálnom prípade mala mať vlastnú cieľovú frázu. Toto zabezpečí, že žiadna z vašich stránok nebude navzájom súťažiť vo vyhľadávačoch. 

Obecné alebo Head výrazy

Kľúčové slová možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií, v závislosti od toho, ako ich ľudia často vyhľadávajú. Head sú hlavné kľúčové slová, ktoré používatelia najčastejšie vyhľadávajú. Sú to obecné frázy, často jednoslovné, ktoré majú vysokú konkurenciu. Aby ste sa dostali do vysokých pozícií vyhľadávania, bude to veľmi ťažké a nákladné. Pravdepodobne budete mať vysokú návštevnosť, ale nulové konverzie. 

Kľúčové slová sú frázy, ktoré používatelia najčastejšie vyhaľadávajú. Zdroj: www.pixabay.com
Kľúčové slová sú frázy, ktoré používatelia najčastejšie vyhaľadávajú. Zdroj: www.pixabay.com

Long tail theory alebo teória dlhého chvosta

Druhou skupinou vyhľadávajúcich kľúčových slov sú viac slovné výrazy. Sú zamerané hlavne na zisk, pretože sú optimalizované na konkrétny produkt alebo frázu. Majú malú konkurenciu, tým pádom sa ľahšie dostanú na prvé miesta vo vyhľadávaní a taktiež nie sú také nákladné.     

Príklad: Ak chce niekto schudnúť, môže zadať kľúčové slovo chudnutie. Toto slovo sa vyhľadáva v priemere 6600 krát za mesiac a je tu vysoká konkurencia. Google však vyhľadáva aj frázy. Skúste napr. chudnutie po pôrode. Túto frázu zadá do vyhľadávania v Google v priemere len 140 žien mesačne a konkurencia je tým pádom malá. Pri malej konkurencii je ľahšie, dostať sa na prvú stranu vo vyhľadávaní.

Pri optimalizácií contentu sa zamerajte hlavne na viacslovné pomenovania. Zdroj: www.pexels.com
Pri optimalizácií contentu sa zamerajte hlavne na viacslovné pomenovania. Zdroj: www.pexels.com

2. Pridajte synonymá

Musíte sa uistiť, že váš copywriting obsahuje synonymá ale long tail výrazy. Tieto sekundárne slová dopomôžu kontextu vášho obsahu a vyhľadávače vás zaradia na vyššiu pozíciu. Google chápe synonymá a variácie slov a to až v 100 rôznych jazykoch, tým pádom nie je nutné používať v texte presné kľúčové slová po celú dobu.

3. Kľúčové slová používajte na strategických miestach 

Namiesto opakovania kľúčového slova niekoľkokrát za sebou v obsahu textu, je lepšie zamerať sa na strategické pozície na stránke. Jedná sa hlavne o názov stránky, perex, aspoň jeden podnadpis, URL adresa stránky, meta popisok a alt- vlastnosť obrázka.

Kľúčové slová sú z hľadiska SEO stále dôležité, ale myslite na to, že nie sú najvýznamnejším faktorom. Aktualizujte a prispôsobujte svoj obsah hlavne pre ľudí a nie pre Google. Obsah by mal vždy odpovedať na otázky používateľa, mal by mať svoju štruktúru, atraktivitu a originalitu. 

Zdroj:  www.mediaonemarketing.com
www.elephate.com